• Het is een feest om je te laten
  knippen in een van onze salons!

Ik wil een afspraak maken in de Huesmolen

Of bel met 0229-235725

Ik wil een afspraak maken in de Bangert

Of bel met 0229-504059

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Abonnementverstrekker: Kapsalon De Plataan. Deelnemende vestigingen zijn te vinden op www.kapsalondeplataan.nl.
 2. Abonnementhouder: De natuurlijk persoon met wie abonnementverstrekker een abonnement is aangegaan.
 3. Abonnement: De overeenkomst tussen abonnementverstrekker en abonnementhouder.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder abonnement gesloten tussen de Abonnementverstrekker en een Abonnementhouder.
 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het abonnement.
 3. Aanvullingen en/of nadere afspraken van het abonnement of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Dekking van het abonnement

 1. Abonnementhouder kan tijdens de abonnementsperiode onbeperkt gebruik maken van de in het abonnement beschreven diensten.
 2. Het knippen/ trimmen en of scheren van baarden is uitgesloten binnen de abonnementen.
 3. Indien de abonnementverstrekker op verzoek van de abonnementhouder enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de abonnementhouder is voltooid, is de abonnementverstrekker gerechtigd om betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij de Abonnementverstrekker geldende tarieven.

Artikel 4 – Duur, beëindiging en opschorting van het abonnement

 1. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal zes maanden gerekend vanaf de eerste van de volgende kalendermaand na datum van inschrijving. Na zes maanden wordt het abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
 2. Na de minimale abonnementsduur is de opzegtermijn per maand opzegbaar voor de 20ste van de maand.
 3. Opzegging is mogelijk door abonnementverstrekker schriftelijk of per e-mail hiervan in kennis te stellen.
 4. Abonnementverstrekker is gerechtigd het abonnement per direct te beëindigen in geval van agressie, onwenselijk gedrag van abonnementhouder, herhaaldelijke “no show” (meer dan 2x). Er is geen recht op terugbetaling van reeds betaalde maandelijkse termijnen.

Artikel 5 – Betaling van het abonnement

 1. Betaling van de abonnementskosten geschiedt maandelijks vooraf per automatische incasso, waarvoor abonnementhouder een doorlopende machtiging heeft verstrekt aan abonnementsverstrekker. Incasso geschied op of rond de 26ste van de maand.
 2. Kosten voor de eerste maand van het abonnement worden bij het afsluiten van het abonnement in de salon door abonnementhouder voldaan.
 3. Bij een geweigerde incasso of stornering van de incasso wordt de dienstverlening die wordt aangeboden vanuit abonnemnetverstrekker opgeschort totdat de betaling van het totaal verschuldigde bedrag is voldaan, zonder dat hierdoor de betalingsverplichting van deze overeenkomst voor abonnementhouder vervalt.
 4. De administratiekosten van een geweigerde incasso zijn € 2,- per keer.
 5. Bij het uitblijven van betaling van het abonnement gedurende tenminste 2 maanden, wordt het resterende bedrag tot aan de vroegst mogelijke beëindiging per direct volledig opeisbaar en worden daarnaast wettelijke incasso kosten, rente en € 40,- euro administratiekosten gevorderd.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Abonnementverstrekker is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de abonnementhouder verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 7 – overige voorwaarden

 1. Abonnementverstrekker verwerkt de persoonsgegevens van abonnementhouder binnen de kaders van de wet bescherming persoonsgegevens/Algemene gegevensverordening voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, commercie, klachtenafhandeling en geschillen beslechting.
 2. Abonnementverstrekker is gerechtigd het gebruik van een foto ter legitimatie van de abonnementhouder verplicht te stellen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op elke abonnement tussen abonnementverstrekker en abonnementhouder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van abonnementen tussen abonnementverstrekker en abonnementhouder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de abonnementverstrekker is gevestigd.

Wat zeggen klanten over ons:

 • Snelle service en zeer content met de behandeling en vriendelijke behandeling

  Carlos Van't Veer Avatar Carlos Van't Veer

  Het knip abbonoment is een aanrader!

  Arjan Boing Avatar Arjan Boing
 • Super vriendelijk! Professioneel en mooi resultaat. Goede ideeën voor gemak door abonnement aan te bieden.

  Sandra Lascaris Avatar Sandra Lascaris

  Fijne kapperszaak erg vriendelijke dames en als je bijtijds belt dan meestal dezelfde dag nog geknipt helemaal top!

  Natascha Roos Avatar Natascha Roos
 • Super! Luisteren goed naar je wensen.

  Paula Bakker Avatar Paula Bakker

  Altijd gezellig, ze nemen de tijd voor je en je gaat weer keurig netjes de deur uit👌

  Yvette Avatar Yvette
 • Altijd goed!!!

  Syl via Avatar Syl via
 • Snelle service en zeer content met de behandeling en vriendelijke behandeling

  Carlos Van't Veer Avatar Carlos Van't Veer
  9 maart 2021
 • Super! Luisteren goed naar je wensen.

  Paula Bakker Avatar Paula Bakker
  12 september 2022
 • Altijd gezellig, ze nemen de tijd voor je en je gaat weer keurig netjes de deur uit👌

  Yvette Avatar Yvette
  4 februari 2022
 • Het knip abbonoment is een aanrader!

  Arjan Boing Avatar Arjan Boing
  9 augustus 2021
 • Super vriendelijk! Professioneel en mooi resultaat. Goede ideeën voor gemak door abonnement aan te bieden.

  Sandra Lascaris Avatar Sandra Lascaris
  20 augustus 2022
 • Altijd goed!!!

  Syl via Avatar Syl via
  25 september 2021
 • Fijne kapperszaak erg vriendelijke dames en als je bijtijds belt dan meestal dezelfde dag nog geknipt helemaal top!

  Natascha Roos Avatar Natascha Roos
  15 juni 2020
© Copyright - De Plataan
Bel

Britt

Junior stylist


Kapsalon de Huesmolen:
Dinsdag

Kapsalon de Bangert:
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen

Stefanie

Junior stylist


Kapsalon de Bangert:
Woensdag

Kapsalon de Huesmolen:
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen

Demi

Haarstylist


Kapsalon de Bangert:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag


Kapsalon de Huesmolen:
Maandag


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen

Trisha

Haarstylist


 

Kapsalon de Huesmolen:
Maandag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag, op de even weken


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen

Ellen

Haarstylist


Kapsalon de Huesmolen:
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag, op de even weken


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen

Fabienne

Haarstylist


Kapsalon de Huesmolen:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag


Boek hier voor de Huesmolen

Cindy

Haarstylist

 


Kapsalon de Huesmolen:
Maandag, om de 3 weken
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen

Linda

Haarstylist


Kapsalon de Huesmolen:
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag, op de oneven weken

Kapsalon de Bangert:
Donderdag


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen

Monique

Haarstylist / bedrijfsleidster

Tijdelijk niet beschikbaar.


Kapsalon de Huesmolen:
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag, op de even weken


Boek hier voor de Huesmolen

Tonia

Haarstylist


Kapsalon de Bangert:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag


Boek hier voor de Bangert

Remy

Eigenaar Barbier


Kapsalon de Bangert:
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag


Kapsalon de Huesmolen:
Woensdag


Boek hier voor de Bangert

Boek hier voor de Huesmolen